Thursday, February 03, 2011

need a place to post this


ya Nas,

kullina simi3na kemeyit isha3at 3an kull 7aga,

we kemyit el kidb we el di7k 3alla el du2un 3alya giddan,

one example i saw my self :: youm 30 fe el ta7rir fe bint kanit mashya tihaddy el nas ba3d tanshana habla ma3a el geesh, we ba3d mathaddy tifakkar el nas innu kullina muttahameen be el 7'eyana el 3uzma!!! fa mayinfa3shy nirawa7!!! el simm fe el 3asal,

we el geesh hinnak kan gatlu i7'bareya innu el 3eyal mi3ahum sila7 we 7ayidrabu el geesh!!!! tab3an ay kallam bardu

we kull elly kan wa2if fe el shari3 belliel simi3 hags keteer giddan 3an meen ittdarrab, we kullina afashna baltageya aw mu7'bereen aw 2umana2 shurta bey7awlu yisra2u! 7atta law kanu beytsarrafu min nafsuhum, howa dah elly 7assal.

we el TV el masry 3ammal yi2ul ay kallam, we show us pictures taken at the wrong angles so they just dont show whats really there,

we el bitt el mu3tarifa 3al mi7war de musalya giddan, madam dameerha sa7y awy kidda, masalimitshy nafsaha le el geesh lieh?? al bibitkallim min el telephone al, ya7'y a7a, tab anna 3ameel min seralion we ba3atouny 3ashan 2a2min luhim ma7soul el battata!!!!

ya7'wanna el ayKallam 3aly giddan! we bey7'dim ahdaf nas keteera, in kan el nizam walla el mu3'redeen.

No comments: